Strategicznym celem Izby Psychologów jest wyznaczenie standardów zawodowych. Skupiamy się na promocji najwyższej jakości pomocy psychologicznej , terapii, doradztwa zawodowego w jak najszerszym tego słowa znaczeniu i wspieraniu kontaktów mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału jaki prezentuje psychologia, terapia, doradztwo.

Zadaniem Izby jest m.in:
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą przez psychologów, terapeutów, doradców należących do Izby ,
- współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
-prowadzenie doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej  i terapeutycznej 
- wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu,
- tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
- wydawanie kwartalnika poświęconego psychologii, terapii, doradztwa zawodowego.

Izba została powołana, by:
Dbać o jakość usług psychologicznych, terapeutycznych, doradczych.
Doprowadzić do zgodnej z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy oraz profesjonalizacji i rozwoju psychologii, terapii i doradztwa.

Działać na rzecz integracji i współpracy środowiska psychologiczno – terapeutycznego w Polsce.

Reprezentować interesy zrzeszonych w Izbie członków.

Upowszechniać wśród klientów korzystanie z najwyższej jakości usług psychologicznych, terapeutycznych i doradczych.