Członkiem Izby może być osoba która ukończyła :

- studia w dziedzinie psychologii, pedagogiki, socjoterapii, 
- kursy zawodowe w dziedzinie terapii, doradztwa zawodowego 
- prowadzi działalność psychologiczno - terapeutyczną

Aby zostać Członkiem Izby należy przesłać wypełniony FORMULARZ przystąpienia do Izby oraz uiścić składkę członkowską w wysokości 200 zł na konto PKO BP o/Łódź: 04 1020 3408 0000 4102 0142 6063

 

- Deklaracja członkowska
do pobrania)

- Statut
do pobrania)

 

Szkolenia przy Izbie Psychologów:

Wydajemy zaświadczenia MEN podnoszące kwalifikacje zawodowe

 

10-15.01.2016

· Słowa klucze. Metaprogramy